Top Städs vice VD Kóla de Luca vald till ”Årets Ledare” i Norrköping!

Motivering: "Med mångfald i centrum har Kiriakola de Luca skapat en framgångsrik verksamhet som vuxit långt utanför Norrköping. Med en modern värdegrund har hon gjutit stolthet hos sin personal. I ledarskapet finns en

Årets Nybyggare-Pionjärföretag i Östergötland

På Linköpings slott mottog Top Städ den 17 September priset för nybyggare-pionjärföretag av landshövding Elisabeth Nilsson. Prisutdelning av landshövdingen Elisabeth Nilsson. Damian de Luca (VD), Kiriakola de Luca (vVD), Pelle Norberg (Styrelseordförande) vid prismottagningen på