tops gbg

Norrköpingsföretaget Top Städ Service i Sverige AB som för närvarande har sin primära verksamhet i Östergötland, Stockholm och Göteborg och som i höstas blev valt till ”Årets Pionjärsföretag”, tog i veckan hem en stororder på 13,7 miljoner kronor gällande industriell lokalvård för bolaget Renova i Göteborg. Renova är ett av de ledande miljöföretagen i Sverige inom avfall och återvinning.

Top Städ har som målsättning att vara ett rikstäckande lokalvårdsföretag inom 5 år. Ett steg i denna process är att utöka sin verksamhet inom bygg-/industristädning och sanering (specialstädning). Ett marknadssegment där bolaget tidigare agerat med framgång men som man nu satsar på än mer. I och med att bolaget nu tagit hem en mycket stor order i Göteborg utvecklar man snabbt sin position inom detta segment även på västkusten.

Top Städ har idag tre affärsområden; lokalvård (kontor och fastighet), bygg-/industristädning och sanering (specialstädning) samt ”Home” (hemstädning och annan hemservice).

-”Under det senaste året har vi sett en konstant ökande efterfrågan inom vårt affärsområde Bygg-/Industristädning  och Sanering. Vi har även tillsatt extra säljresurser inom nämnda affärsområde och det är självklart mycket stilmulerande att detta nu börjar bära frukt”, säger Damian de Luca, VD på Top Städ Service i Sverige AB.

– Vad gäller kunskap och kompetens inom bygg-/industri och saneringssegmentet känner vi oss trygga, vi har stor erfarenhet av all typ av lokalvård och har en egen modern maskinpark. Därtill har vi mycket kompetenta och välutbildade medarbetare/lokalvårdare samt sist men inte minst ISO-/kvalitetscertifierade processer gällande hela vår verksamhet”, säger Damian.

– Då vi har en tydlig organisk tillväxtstrategi och målet är att lönsamt öka vår omsättning med 75 miljoner kronor på tre år är det självklart roligt när vi kan ta hem en sådan här stor affär på ett enda bräde”, avslutar Pelle Norberg, styrelseordförande i Top Städ Service i Sverige AB.