ENGAGEMANG

Vi vill att ni skall ha det rent och snyggt omkring er. Som kund till Top Städ har du många fördelar. En av dem är våra korta beslutsvägar internt som leder till snabbare insatser och effektivare justeringar. Vi håller kontinuerlig kontakt med dig för att kontrollera att ni är nöjda samt för att lyssna av om ni behöver hjälp med ytterligare städning eller annan service som vi kan erbjuda. Lösningen på ditt eventuella städproblem kanske bara är ett samtal bort.

KOMPETENS

Vi älskar att städa! Vi ägnar mycket tid åt att hitta de effektivaste rengöringsmetoderna och utrustningen för att uppnå den mest optimala nivån på städningen. Vi utbildar kontinuerligt våra lokalvårdare enligt SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd). Den kunskap vi skaffar oss kommer direkt våra kunder tillgodo i form av ännu effektivare lokalvård.

ANSVAR

Vi känner ansvar och stolthet över att få ta hand om din städning och annat som du kan behöva i vår ”meny”. Vi jobbar hårt för att säkerställa att våra kunder får den service och kvalitet som är överenskommen. Allt för att kunden skall vara nöjd och känna att vi jobbar för att uppsatta avtal följs och levs upp till.

RESPEKT

Att städa och hålla snyggt är ett hedersuppdrag som vi tar på största allvar. Att städa hemma hos människor är en speciell verksamhet som kräver ett stort mått av förståelse och respekt för just det faktum att du är hemma i människors ”allra heligaste”.

MILJÖTÄNKANDE

För oss är omsorg om miljön en självklarhet. Vi använder oss av miljöanpassade medel och arbetsmetoder. Bland annat tankas våra städmaskiner direkt från en tankstation så de får den rätta och optimala koncentrationen av vatten och kemikalier. Detta är bra både för miljön och för era lokaler.

 
 
 
 

KVALITET

Uppföljning av kvaliteten är en självklarhet hos oss. Vi har system för detta. Många städbolag väljer bort uppföljning och kontroll av kvalitet för att spara tid men vi gör det inte! Kvalitetskontroller är inte bara säkerställande av kvalitativ nivå utan också de facto utbildning för oss själva. Via kvalitetskontrollerna uppmärksammar vi snabbt eventuella brister på ett tidigt stadium. Vi använder oss av vår egenutvecklade åtgärdsplan som är anpassad både för att rapportera till kunden samt för att uppmärksamma eventuella avvikelser.