Vår verksamhetspolicy

Vi på Top Städ arbetar kontinuerligt för en effektivare resursanvändning, högre kundnöjdhet och stor glädje på arbetsplatsen. Vår vison är "En renare värld", där vi strävar efter en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling i företaget och tar därmed vårt ansvar för kommande generationer. En förutsättning för att bedriva vår verksamhet med en positiv ekonomisk utveckling är nöjda kunder. Detta vill vi genomföra genom våra värderingar:

  • Glädje
  • Passion
  • Service

Dessa värderingar ska genomsyra hela vår verksamhet och leda till minskad miljöpåverkan, hög kundnöjdhet och en god företagskultur med nöjda medarbetare. Vår personal är företagets viktigaste resurs och vårt ansikte utåt, därför är personalens välmående, personliga utveckling och kompetensutveckling viktiga för vår verksamhet. Vi ska alltid involvera våra medarbetare i dialog och förbättringar för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats. Genom att arbeta för en god arbetsmiljö ska personalen trivas hos oss på Top Städ och leverera service av hög kvalitet. Vi ska alltid möjliggöra att vår personal är:

  • Flexibla
  • Punktliga
  • Utbildade med hög kompetens
  • Noggranna
  • Effektiva

För att kunna överträffa våra intressenters förväntningar och överträffa våra kunders kvalitetsmål är det viktigt att en arbetsbeskrivning innehållande kvalitet, särskilda önskemål och frekvens upprättas för varje objekt. Detta ger personalen möjlighet att skapa en bra kundkontakt och trygghet i sin arbetssituation. Vi ställer även krav på kvalitet och miljö hos våra leverantörer. Detta för att säkerställa hög service till kunder men även för att arbeta förebyggande med miljöfrågan.

Top Städ är medvetna om att vår verksamhet leder till en miljöpåverkan och vi strävar alltid efter minskad påverkan genom kontinuerligt utvärdera olika alternativ till transporter, kemikalier och emballage. Vi arbetar med ständiga förbättringar av vårt ledningssystem för miljö och kvalitet. Vi ska även alltid vara ett föredöme för vår bransch och ser det därför som en självklarhet att vi alltid överträffar befintliga föreskrifter, lagar och övriga bindande krav som berör verksamheten.

Henrik Thygesen
VD, Top Städ Service Sverige AB
2023-02-03

Ovan redovisade och framtagna verksamhetspolicy, realiseras i våra uppdrag genom företagets och personalens

ENGAGEMANG

Vi vill att ni skall ha det rent och snyggt omkring er. Som kund till Top Städ har du många fördelar. En av dem är våra korta beslutsvägar internt som leder till snabbare insatser och effektivare justeringar. Vi håller kontinuerlig kontakt med dig för att kontrollera att ni är nöjda samt för att lyssna av om ni behöver hjälp med ytterligare städning eller annan service som vi kan erbjuda. Lösningen på ditt eventuella städproblem kanske bara är ett samtal bort.

KOMPETENS

Vi älskar att städa! Vi ägnar mycket tid åt att hitta de effektivaste rengöringsmetoderna och utrustningen för att uppnå den mest optimala nivån på städningen. Vi utbildar kontinuerligt våra lokalvårdare enligt SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd). Den kunskap vi skaffar oss kommer direkt våra kunder tillgodo i form av ännu effektivare lokalvård.

ANSVAR

Vi känner ansvar och stolthet över att få ta hand om din städning och annat som du kan behöva i vår ”meny”. Vi jobbar hårt för att säkerställa att våra kunder får den service och kvalitet som är överenskommen. Allt för att kunden skall vara nöjd och känna att vi jobbar för att uppsatta avtal följs och levs upp till.

RESPEKT

Att städa och hålla snyggt är ett hedersuppdrag som vi tar på största allvar. Att städa hemma hos människor är en speciell verksamhet som kräver ett stort mått av förståelse och respekt för just det faktum att du är hemma i människors ”allra heligaste”.

MILJÖTÄNKANDE

För oss är omsorg om miljön en självklarhet. Vi använder oss av miljöanpassade medel och arbetsmetoder. Bland annat tankas våra städmaskiner direkt från en tankstation så de får den rätta och optimala koncentrationen av vatten och kemikalier. Detta är bra både för miljön och för era lokaler.

 
 
 
 

KVALITET

Uppföljning av kvaliteten är en självklarhet hos oss. Vi har system för detta. Många städbolag väljer bort uppföljning och kontroll av kvalitet för att spara tid men vi gör det inte! Kvalitetskontroller är inte bara säkerställande av kvalitativ nivå utan också de facto utbildning för oss själva. Via kvalitetskontrollerna uppmärksammar vi snabbt eventuella brister på ett tidigt stadium. Vi använder oss av vår egenutvecklade åtgärdsplan som är anpassad både för att rapportera till kunden samt för att uppmärksamma eventuella avvikelser.