Bygg

Bygg-, industri- & slutstädning

Byggstädning innebär att vi under byggnationen håller rent, sorterar spillmaterial samt flyttar på diverse material för att underlätta framkomlighet för de olika arbetslagen.

Vi anser att detta är en mycket bra stödfunktion för att låta varje entreprenör göra det dom är bra på och inte behöva lägga ner arbetstimmar på att städa.

Slutstädning innebär att man gör klar en lokal för inflyttning:
Det är alltså det sista som görs innan byggmästaren lämnar över nycklarna till beställaren.

Fönsterputsning

Det finns två sätt att utföra fönsterputsning. Det ena är att man endast rengör glaset och det andra att även rengöra karm, spröjs, bläck samt målning.

Vi ser till att du får det du vill ha.

Golvrenovering

De flesta golvmaterial kan man laga och renovera. Ta kontakt med oss innan du bestämmer dig för att byta golv, det kan löna sig.
Detta bör vara mycket intressant för dig som är fastighetsägare!

Golvvård

Golvvård är det bästa sättet att underhålla sina golv. De flesta behöver det en gång om året, men i exempelvis butikslokaler kan det behövas göras oftare.

Vi anser också att behovet baseras på ett bra dagligt underhåll i den dagliga städningen vilket kan variera beroende på antal besökande eller användare av lokalerna.

Lager- & industristädning

Vi är vana vid städning av all slags industrimiljö. Ofta kan det vara så att industrimiljön glöms bort. Ofta är det faktiskt en plats som utomstående vistas i på rundvandringar och kundbesök och då är det viktigt att ge ett gott intryck.

Vi kan hjälpa er att uppnå ett gott intryck av er industrimiljö både i form av veckovis städning av industrilokal och omklädningsrum samt även periodiska storstädningar. Vi kan också utföra denna typ av uppdrag vid kort varsel inför exempelvis en revision.

Vi styrs av kundens behov och krav utan att glömma lagar och förordningar som måste följas. Det kan handla om t.ex. maskinstädning av 100 000 kvm lager, rengöring av fodermjöl på silotoppar eller varför inte tömning av aska från en pannbotten.

Polish, vax, olja eller polering

Olika golv behöver olika typer av vård för att uppnå högsta möjliga livslängd. Vi har en gedigen kunskap om detta och kommer att se till att era golv blir optimalt skyddade samt att det blir rätt, med tanke på just er innemiljös förutsättningar.

Rondering & vaktmästeri

Innehållet i tjänsten varierar då den utformas efter varje kunds specifika önskemål och behov.

Exempel på sysslor som omfattas av tjänsten är: fastighetsrondering och kontroll, enklare snickeriarbeten, byte av lampor, påfyllning av hygienartiklar, felamälan etc.

Snöskottning

Under vargavintern 2009/2010 så införskaffade vi kunskap, redskap och säkerhetsutrustning för att kunna utföra snöskottning av tak på ett säkert sätt.

Vi kan utföra snöskottning oavsett höjd.

Trappstädning

Trappstädning i flerfamiljshus inebär att vi städar offentliga områden i flerfamiljshus vilket höjer det viktiga första intrycket för de boende. Vem vill bemötas av en skräpig entré?

Betong- & stenslipning

Ibland vill man att betongen eller stenen skall leva sitt eget liv, vilket med rätt behandling kan skapa utomordentligt fina golv som är mycket slitstarka. För att denna typ av golv skall upplevas som rena och fina bör man slipa upp materialet till en len och tålig yta som man kallar för Superfloor.

Var brukar det passa in?

  • Industrier (mycket bra mot oljor)
  • Lager
  • Offentliga miljöer
  • Restauranger
  • Bilsalonger
  • m.f.l.

Vill man inte ha Superfloor finns det andra alternativ som ändå är mycket bra.

För mer info, besök www.htc.se.

Top Städ är verksam i Östergötland, Sörmland, Stockholm, Västra Götaland och Småland.

Vi är ansvarsförsäkrade hos Trygg Hansa.